Indmeldelse og venteliste

Børnehaven har egen venteliste, så kontakt os på 8682 0959.

Du er også velkommen til at hente en blanket i børnehaven

eller downloade blanketten-udfylde og sende til lene@drlouise.dk

DownloadIndmeldelses-blanket-19-2