Pædagogik

Alle dagtilbud har siden 1. august 2004 skullet arbejde med pædagogiske læreplaner, der giver rum for leg, læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i børnegruppens sammensætning beskrive vores pædagogiske grundlag, vores mål for læring, vores fokus på børn med særlige behov og vores metoder til dokumentation og evaluering af vores arbejde.

Arbejdet med Børnemiljø – det fysiske, psykiske og æstetiske – er indarbejdet i læreplanen.

Pædagogisk grundlag

Grundlaget for læring og udvikling hos vores børn er, at atmosfæren i huset er god, så den basale tryghed og trivsel har gode vilkår.

Det betyder:

  •  At det enkelte barn føler sig set og anerkendt
  • At de voksne er opmærksomme, omsorgsfulde og nærværende
  • At sprogtonen er positiv og anerkendende
  • At fællesskaber foregår i en positiv stemning med plads til forskellighed
  • At der er gensidig respekt både børnene imellem og i forholdet mellem børn og voksne

Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved, at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.

Når børn lærer, skelner vi mellem det det psykiske læringsrum og det fysiske læringsrum.

Børn lærer på forskellige måder, da de har individuelle ressourcer og færdigheder, som er afgørende for, hvad de lærer.

Læring er forandringsprocesser, hvor børnene omformer og udvikler den viden, de har i forvejen. De lærer i forskelligt tempo og i forhold til modenhed, indre overskud, interesser og meget mere. Vi ved derfor rent faktisk ikke, hvad børn har lært, når vi “lærer” dem noget.

“Øvelse gør mester!”. Dette opleves dagligt mange gange i børnehaven. F.eks. når et barn får fornemmelsen af, hvordan kroppens bevægelser kan få gyngen i svingninger. Når denne øvelse mestres og er lagret i kroppen, er lysten der allerede til nye udfordringer. Det kan være at stå op og få mere fart på. Børnene inspirerer hinanden til nye aktiviteter. De opfordrer og hjælper hinanden. De små børn lærer af at se de store og mere erfarne, og forsøger sig derefter selv. Vi lærer af at være sammen med hinanden.